Matusetoetuse taotlus

Kirjeldus

Matusetoetust makstakse Kiili valla elaniku surma korral tema matust korraldavale inimesele. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast.

Toetuse määr on 250 eurot.

Kui kõik on korrektne makstakse matusetoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus