Õpilaste sporditegevuse toetamise aruanne spordiklubidele

Õpilase sporditegevuse toetuse saaja on kohustatud esitama Vallavalitsusele vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 28. veebruariks.

Aruande esitamiseks tuleb siseneda veebikeskkonda SPOKU, aruande esitamise nupuke lisandub juba esitatud taotluse juurde. Juhend aruande esitamiseks

Kontaktisik:

Gertrud Vinter gertrud.vinter@kiilivald.ee
Nõunik kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonnas