Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetuse taotlus

Kirjeldus

Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetus on ette nähtud majutuskulude, transpordikulude või osavõtumaksu kompenseerimiseks. Toetust võib taotleda individuaalselt või suurema kollektiivi liikmena, esinejana või võistlejana osalemiseks järgmistel rahvusvahelistel üritustel:

  • aineolümpiaadidel;
  • muusikakonkurssidel;
  • kontsertreisidel;
  • kunstikonkurssidel;
  • tantsuvõistlustel;
  • spordivõistlustel;
  • koolidevaheliste koostööprojektide raames toimuvatel üritustel;
  • vahetusaastal õpilasvahetuse programmis;
  • loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) projektides

Taotlus toetuse saamiseks peab olema esitatud vähemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva. Õpilasvahetuse programmis osalejate toetuse taotluste esitamise tähtajad õppima asumiseks on 1. mai ja 1. november.

Toetuse maksimumsuurus ühes kalendriaastas on 300 eurot, õpilasvahetuse programmis osaleja vahetusaasta toetuse maksimumsuurus on kuni 1000 eurot ühe füüsilise isiku kohta. 

Pärast toetuse andmise otsust sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu, peale ürituse toimumist tuleb esitada kulude aruanne ja dokumendid.

Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Kiili valla elanik. 

 

 

Õigusakt:

Kontaktisik:

Gertrud Vinter, kultuurinõunik, gertrud.vinter@kiilivald.ee, tel 5621 1985