Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetuse taotlus

Kirjeldus

Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetus on ette nähtud majutuskulude, transpordikulude või osavõtumaksu osaliseks kompenseerimiseks. Toetust võib taotleda individuaalselt või suurema kollektiivi liikmena, esinejana või võistlejana osalemiseks järgmistel rahvusvahelistel üritustel:

  • aineolümpiaadidel;
  • muusikakonkurssidel;
  • kontsertreisidel;
  • kunstikonkurssidel;
  • tantsuvõistlustel;
  • spordivõistlustel;
  • koolidevaheliste koostööprojektide raames toimuvatel üritustel;
  • vahetusaastal õpilasvahetuse programmis.

Taotlus toetuse saamiseks peab olema esitatud vähemalt 2 kuud ennem ürituse toimumise kuupäeva. Õpilasvahetuse programmis osalejate toetuse taotluste esitamise tähtaeg õppima asumiseks järgnevast õppeaastast on 1. mai.

Toetuse maksimumsuurus ühes kalendriaastas on 150 eurot, õpilasvahetuse programmis osaleja vahetusaasta toetuse maksimumsuurus on kuni 1000 eurot ühe füüsilise isiku kohta. Ühes kalendriaastas toetatakse programmis osalejaid kuni 3000 euro ulatuses.

Pärast toetuse andmise otsust sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu, peale ürituse toimumist tuleb esitada kulude aruanne.

Toetuse saaja peab olema registreeritud Kiili valla elanike registris.

 

 

Õigusakt:

Kontaktisik:

Gertrud Vinter, kultuurinõunik, gertrud.vinter@kiilivald.ee, tel 5621 1985