Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetuse taotlus

Kirjeldus

Toetus saab taotleda Kiili vallas tegutsev füüsiline või juriidiline isik üks kord aastas. Taotlus peab olema esitatud vähemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust. 

Toetust võib taotleda individuaalselt või suurema kollektiivi liikmena, esinejana või võistlejana osalemiseks järgmistel rahvusvahelistel üritustel:

  • aineolümpiaadidel;
  • muusikakonkurssidel;
  • kontsertreisidel;
  • kunstikonkurssidel;
  • tantsuvõistlustel;
  • spordivõistlustel;
  • koolidevaheliste koostööprojektide raames toimuvatel üritustel;
  • vahetusaastal õpilasvahetuse programmis.

Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetus on ette nähtud majutuskulude, transpordikulude või osavõtumaksu osaliseks kompenseerimiseks. Toetuse maksimumsuurus on 150 eurot ühe füüsilise isiku kohta.

Õpilasvahetuse programmi toetuse saaja peab olema registreeritud Kiili valla elanike registris ja taotluste esitamise tähtaeg õppima asumiseks järgnevast õppeaastast on 1. mai. Toetuse maksimumsuurus on kuni 1000 eurot ühe isiku kohta.

Pärast toetuse andmise otsust sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU.  See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 

 

Õigusakt:

Vastutaja:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268