Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (tüve läbimõõt 1,3m kõrguselt juurekaelast suurem kui 8cm), välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Loa saamiseks tuleb Kiili Vallavalitsusele esitada vastav avaldus.

Kestvus:

Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust; vajadusel nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning kui puu asub kaitse- või piirangualal, kooskõlastust kaitse- või piiranguala valitsejaga. Vallavalitsus otsustab raieloa andmise või mitteandmise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest vallavalitsusele.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnanõunik

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: