Esimesse klassi mineva lapse toetus taotlus

Kirjeldus

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale, kui laps on kantud 1. klassi õpilaste nimekirja.
Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

2022. aastal on toetuse määr 150 eurot.

Korrektse taotluse korral makstakse esimesse klassi mineva lapse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Taotlusi on õigus esitada alates 1. septembrist.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU. See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule
 

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel: 679 0265

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)