Esimesse klassi mineva lapse toetus taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale, kui laps on kantud 1. klassi õpilaste nimekirja.

Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele.

Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

2021. aastal on toetuse määr 150 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse esimesse klassi mineva lapse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Arvestades asjaoluga, et taotlusi on õigus esitada alates 1. septembrist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: