Teata abivajavast lapsest

Kuhu teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest?

Tulenevalt lastekaitseseadusest on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajava või hädaohus oleva lapse kohta, kohustus sellest teatada.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Lastekaitseseaduse § 26 kohaselt on abivajav laps see, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Lastekaitseseaduse § 30 kohaselt on hädaohus olev laps see, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab 24/7, helistamine on tasuta ja anonüümne, kõned salvestatakse. E-post info@lasteabi.ee.

Teade abivajavast lapsest
Juhend „Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse"