STEP-Programm

Programmi eesmärk: aidata õigusrikkumisega taustaga noortel leida töökohta.

Sihtrühm: 15-26-aastased noored, kes on sooritanud õigusrikkumise, ei õpi ega tööta, kuid soovivad tööle asuda.

Programm koosneb 5 osast:

1.Noor, keda toetatakse.
2. STEP-programm ise: nõustaja, kes toetab noort; rahalised toetused noorele tööle asumisel; tööandjate koordinaator; tugi suhtlemisel koostööpartnerite ja teiste teenusepakkujatega. Programmis on 7 nõustajat.
3. Koostööpartnerid, kes suunavad STEP-programmi noori ja kelle juurde STEP-programm ka ise noori suunab. Programmis on hetkel 15 peamist koostööpartnerit (PPA, töötukassa, MTÜ Suunatuli, Convictus jm).
4. Vabatahtlikud, kelle juurde saame vajadusel noori suunata. STEP-programmis on hetkel 30 vabatahtlikku (tugiisikud, psühholoogid, koolitajad, vabaaja teenuse pakkujad jm).
5. Tööandjad, kes on meiega liitunud, kelle juurde suuname noori tööle ning toetame mentori valikul ning noore tööl püsimisel. Programmis on hetkel 170 tööandjat.

Kiili Vallavalitsus on sõlminud STEP-programmi koostöö kokkuleppe, et Kiili valla noortel oleks võimalik programmis osaleda.

Lisainfo: https://step.ee/