Sünnitoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Õigus toetusele on perel, kus lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt lapse sünni registreerimise ja toetuste taotlemise ajal on Kiili vald, kusjuures arvestades asjaoluga, et koos meditsiinilise sünnitõendi või sünniakti andmetega kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadress.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täies määras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald, ning pooles vallavalitsuse kehtestatud määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Kiili vald. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras.

Mitmikute sünni korral on lapsevanemal õigus taotleda täiendavat toetust 100 eurot kuus kuni 6 kuud alates laste sünnist. Toetuse taotlemiseks peab mõlema vanema rahvastikuregitrijärgne elukoht olema Kiili vald.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates lapse sünnist. 2021. aastal on toetuse määr 350 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: