Sünnitoetuse taotlus

Kirjeldus

Õigus toetusele on perel, kus lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt lapse sünni registreerimise ja toetuste taotlemise ajal on Kiili vald, kusjuures arvestades asjaoluga, et koos meditsiinilise sünnitõendi või sünniakti andmetega kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadress.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täies määras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald, ning pooles vallavalitsuse kehtestatud määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Kiili vald. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras.

Mitmikute sünni korral on lapsevanemal õigus taotleda täiendavat toetust 100 eurot kuus kuni 6 kuud alates laste sünnist. Toetuse taotlemiseks peab mõlema vanema rahvastikuregitrijärgne elukoht olema Kiili vald.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates lapse sünnist.

Toetuse määr 350 eurot.

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus