Tugigrupp ATH ja ASH tunnustega laste vanematele

Tugigrupi eesmärgiks on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja/või autismispektrihäire tunnustega laste vanemate nõustamine ja toetamine.

Sihtrühm: aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja/või autismispektrihäire tunnustega laste vanemad ja teised pereliikmed.

Läbiviija: eripedagoog Nele Erm

Toimumise koht ja aeg: Tugigrupi kohtumised toimuvad Kiili Lasteaia peamajas aadressil Lootuse tn 4. Täpsema info saamiseks ja kohtumistele registreerumiseks võtta ühendust lastekaitsespetsialist Karmen Heinmaaga, karmen.heinmaa@kiilivald.ee, tel 6790246, mob 55512286