Turvakoduteenus

Kirjeldus

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lastele ja täiskasvanutele. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust osutatakse:

  • lastele, kes vajavad abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad nende elu, tervist või arengut;
  • täisealistele isikutele, kes on sattunud vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks.
  • Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressil info@kiilivald.ee.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Anneli Sternfeld, anneli.sternfeld@kiilivald.ee, tel 508 1638

Paberkandjal taotlus