Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ühismahutit on lubatud kasutada jäätmevaldajate vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel 1) tiheasustusalal lähestikku asetsevatel väikeelamu kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti; 2) hajaasustusalal vaid maaomaniku nõusolekul rajatud nõuetele vastavas kogumiskohas (näit. jäätmemaja);

Kestvus:

Mahuti ühise kasutamise kokkulepe tuleb esitada vallavalitsusele. Vallavalitsus kontrollib esitatud andmeid ja edastab kokkuleppe jäätmevedajale.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnanõunik

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: