Uudised ja teated

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab vallavalitsus kohanime määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame 03. veebruariks 2021.a.

Kohanime määramine Magnoolia tee

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab vallavalitsus kohanime määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame 03. veebruariks 2021.a.

Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson,  kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid. ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2021.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson,  kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid. ...

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub järgmisel neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestuse ajal paigaldame...

Kiili alevi soojusvarustuse katkestus neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub järgmisel neljapäeval 14.01.2021 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestuse ajal paigaldame...

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 07. jaanuarist kuni 11. jaanuarini 2021 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Vanad jõulupuud 2021.aastal

Kiili Vallavalitsus annab teada, et kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 07. jaanuarist kuni 11. jaanuarini 2021 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks...

Ettepanekuid saab esitada 1. veebruarini 2021.  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma...

Ootame kandidaate AASTA TEGU, AASTA SPORTLANE/ SPORDIVÕISTKOND ja AASTA KULTUURITEGIJA tiitlitele

Ettepanekuid saab esitada 1. veebruarini 2021.  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma...

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

15. detsember 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 424 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on 5424 m 2 .  ...

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala suurus on ca 17211 m². ...

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.01.2021 kuni 22.02.2021

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala suurus on ca 17211 m². ...

Kaasava eelarve eesmärk on anda Kiili valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid on võimalik välja pakkuda...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi „Kaasav eelarve 2021“

Kaasava eelarve eesmärk on anda Kiili valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ideid on võimalik välja pakkuda...

Sellega seoses eemaldatakse vanad paviljonid sellel nädalal. Järgmisel nädalal betoneeritakse uute paviljonide postvundamendid. Uued paviljonid on plaanis paigaldada aasta lõpuks. Vabandame...

Kiili vallavalitsus vahetab välja Miku ja Oti bussipeatuste paviljonid

Sellega seoses eemaldatakse vanad paviljonid sellel nädalal. Järgmisel nädalal betoneeritakse uute paviljonide postvundamendid. Uued paviljonid on plaanis paigaldada aasta lõpuks. Vabandame...

Päevakord : Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2020.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

Päevakord : Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Anna teada vanast eterniidist ja asbesti sisaldavatest vanadest ehitusmaterjalidest Kiili vallas

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Vabariigi Valitsus otsustas 14.-31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning...

Teade haridus- ja teadusministeeriumilt

Vabariigi Valitsus otsustas 14.-31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning...

Hea Kiili Valla elanik! Tuletame meelde, et 17.12 kell 15:00 toimub Kiili vallamajas (Nabala tee 2a, Kiili alev)  Saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu...

Saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Hea Kiili Valla elanik! Tuletame meelde, et 17.12 kell 15:00 toimub Kiili vallamajas (Nabala tee 2a, Kiili alev)  Saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu...

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest neljapäeval 17.12.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab järgnevaid kliente: Lasteaia...

Soojusvarustuse katkestusest neljapäeval 17.12.2020

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest neljapäeval 17.12.2020 kl 9:00 kuni 17:00. Katkestus mõjutab järgnevaid kliente: Lasteaia...

Harju maakond Kiili vald Arusta küla Ilmari (30401:001:2258; 5,68 ha; kasutusala pindala 5,41 ha; M100%) alghind aastas 365.-, tagatisraha 91.-; Harju maakond Kiili vald Kiili alev...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Arusta küla Ilmari (30401:001:2258; 5,68 ha; kasutusala pindala 5,41 ha; M100%) alghind aastas 365.-, tagatisraha 91.-; Harju maakond Kiili vald Kiili alev...

Käesolevaga informeerime, et Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel käimasoleva Viljandi maantee Pärnu maantee ja Liivametsa tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööde mahus...

Bussiliinide 116, 116A ja 116B uued sõiduplaanid

Käesolevaga informeerime, et Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel käimasoleva Viljandi maantee Pärnu maantee ja Liivametsa tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööde mahus...

Viimasel ajal on sagenenud kanalisatsiooniummistuste tekkimine. Enamasti on ummistused seotud kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumisega. Kanalisatsioonitorud on mõeldud selleks,...

Seoses sagenenud kanalisatsiooniummistustega tuletame meelde, mida ei tohi WC-potti visata

Viimasel ajal on sagenenud kanalisatsiooniummistuste tekkimine. Enamasti on ummistused seotud kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumisega. Kanalisatsioonitorud on mõeldud selleks,...

Tuletame meelde, et jõulutoetuse taotlusi saab esitada kuni 20.12.2020. Koduste ning mujal koolides ja lasteaedades käivate kuni 18-aastaste laste kommipakid saab kätte Kiili Vallavalitsusest...

Jõulutoetused ja kommipakid

Tuletame meelde, et jõulutoetuse taotlusi saab esitada kuni 20.12.2020. Koduste ning mujal koolides ja lasteaedades käivate kuni 18-aastaste laste kommipakid saab kätte Kiili Vallavalitsusest...

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub laupäeval 05.12.2020 kl 9:00 kuni 12:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: ...

Kiili alevi soojusvarustuse katkestus 05.12.2020 kl 9:00 kuni 12:00

Seoses Kiili alevi kaugküttetorustiku renoveerimistöödega teavitame soojusvarustuse katkestusest mis toimub laupäeval 05.12.2020 kl 9:00 kuni 12:00. Katkestus mõjutab allpoololevaid kliente: ...

Teisipäeval 01. detsembril on tänavavalgustusega seotud kaevetööde tõttu osaliselt suletud  Keskuse tänava parkla. Parkimiseks palun kasutada teisi võimalusi. Vabandame ebamugavuste...

Keskuse tänava parkla on 1. detsembril osaliselt suletud

Teisipäeval 01. detsembril on tänavavalgustusega seotud kaevetööde tõttu osaliselt suletud  Keskuse tänava parkla. Parkimiseks palun kasutada teisi võimalusi. Vabandame ebamugavuste...