« Tagasi

Kiili vald ulatab abikäe haridusest ja tööturult eemale jäänud noortele

Hiljuti alustasid uue Noortegarantii tugisüsteemi seire käigus 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel põhjustel kõrvale jäänud. Nende seas ka meie vald. Kui kevadises seires oli Kiili vallas 16 potentsiaalselt abi vajavat noort, siis sügiseses seires oli noori 27. Meie omavalitsus on juba alustanud piirkonna noortega ühenduse võtmist, et toetusvõimalusest teada anda.

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab omavalitsuse töötajatega suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel. Teavituskirja võimalustest saavad kõik sel hetkel õppimisest või tööturult eemal olevad piirkonna noored, sealhulgas välismaal elavad noored, kes sel hetkel küll tuge ei pruugi vajada, kuid saavad toe ja võimalusteni suunamist kasutada Eestisse naastes.

Kohtumistel keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks  pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline ei ole vaid haridustee jätkamine või töö leidmine, vaid võimalus on tegeleda nt iseenda leidmise, unistama õppimise ja motivatsiooni leidmisega. Seega on omavalitsuse pakutavad võimalused ajas ja võimalustes paindlikud.

Palume kõigil kirja või kõne saanud noortel julgelt vastata, isegi, kui hetkel tundub, et toe järele vajadus puudub. Kuulates piirkonna pakutavaid võimalusi võib tekkida äratundmine, mis ühel hetkel võib muutuda teie eesmärkide saavutamisel oluliseks.

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud) või tunneb, et soovib oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. Tee seda julgelt!

Meie vallas on noorte jaoks tuge pakkumas Kiili Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula, kellega saab ühendust võtta e-posti madli.kaljula@kiilivald.ee või telefoni teel 6790265 / 5081638.

Noortegarantii tugisüsteem võimaldab omavalitsusel kaks korda aastas saada hetkeinfot piirkonna 16–26-aastastest noortest, kes sel hetkel ei õpi ega tööta ning saadud kontaktinfo kaudu  edastada noortele info piirkonna toe võimalustest nende haridusteele ja/või tööturule jõudmiseks.