« Tagasi

21. veebruar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 73 Kiili alevis Karja tn 2 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 462.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 2173 m².

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Karja tn 2 katastriüksusele ehitusõiguse seadmine kuni 2-korruselise 9 meetri kõrguse viie elamuühikuga korterelamu ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Ligipääs alale on Karja tänavalt.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1070