« Tagasi

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2023.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2023-03-01 Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 kinnitamine, I lugemine, ettekandja ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja-abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Heret Annus.
  2. Otsuse eelnõu nr 2023-03-02 Niidi tee T1, Niidi tee T2, Lõime tee, Nõela tee ja Nööbi tee T2 katastriüksuste omandamine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
  3. Otsuse eelnõu nr 2023-03-03 Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, ettekandja ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja-abivallavanem Priit Põldmäe ja vallaarhitekt Eduard Ventman, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Heret Annus.
  4. Vastus arupärimisele, ettekandja vallavanem Aimur Liiva
  5. Informatsioon.
    5.1 Vallavanema informatsioon.

Kiili Vallavolikogu 16.03.2023 istungi ülekanne