« Tagasi

Vaela lastead valmib 2024. aasta sügiseks

Kiili valla elanike arv kasvab ja see loob vajaduse ka täiendavate lasteaiakohtade järele. Kuna suuremad uusarendused on Vaela külas, Kiili alevis ja Lähtse külas, siis saab uue lasteaia asukohaks Vaela, mis on logistiliselt sobivaim.

Moodullahendusena valmiva hoone ehitaja on pikaajaliste kogemustega Timbeco Woodhouse OÜ ning tellija Kiili Varahalduse Sihtasutus. Ehitaja on leitud hankega ning ehkki ehitusleping sai allkirjad juba juulikuus, kinnitati koostöö algus eilsel kohtumisel tellija ja ehitaja poolt sümboolselt üle.

Kõrge kvaliteediga elementmaja puhul on terve ehituse konstruktsioon tehases valmis toodetud ja monteeritakse kraana abil objektil paika, vähendades sellega oluliselt välitingimuste ehitusaega. Tootmisprotsessis on olulisel kohal loodusressursside ja materjalide säästlik kasutamine, tekkivate jäätmete käitlemine looduse ja inimese jaoks parimal võimalikul viisil ning keskkonnahoiule suunatud tegevuste pidev parendamine.

Vaela lasteaed on projekteeritud kümne rühmalisena millest esimese etapi käigus ehitatakse välja kuus rühma, uues lasteaias on kohti maksimaalselt 144 lapsele, kuid tegelik arv sõltub sellest, kas nad on sõime- või aiaealised. Hoone moodullahendus võimaldab ühtlasi seda, et tulevikus saab vajadusel hõlpsalt ja igapäevast tegevust oluliselt häirimata, välja ehitada veel neli rühmablokki.

Ettevalmistavad pinnasetööd algavad lähiajal ning ka elementide valmistamine tehases on alguse saanud, vastavalt graafikule paigaldatakse tehases valminud lasteaia hoone vundamendile uue aasta alguses. Kogu objekti valmimise tähtaeg on september 2024 ning selle ehitusmaksumus on 6,9 miljonit eurot.