« Tagasi

Kas muru on niidetud?

Kinnistuomanikud peavad olema tähelepanelikud - kas rohi on ikka niidetud? Viimasel ajal on silma on jäänud palju kinnistuid, kus on rohi juba mehekõrgune. Juhime tähelepanu, et:

  • rohi tuleb niita sellise sagedusega, et ta ei oleks maapinnast kõrgem kui 15 cm.
  • nõue kehtib heakorra eeskirja kohaselt kinnistute omanikele, kelle kinnistu on elamu-, äri-, üld-, maatulundus- või tootmismaa sihtotstarbega ja asub kompaktse hoonestusega alal (ära toodud piltidel punase joonega ümbritsetuna).

Selline kõrgus ei eelda pidevat muru niitmist. Küll aga eeldab see niitmisel teatud regulaarsust. Kahjuks on paljudel kinnistutel omanik lasknud rohu palju pikemaks kasvada. Hoolime oma kodukohast ja pöörame tähelepanu ka suvel kinnistute korrashoiule.

Tuletame meelde, et kinnistu omanik peab tähelepanu pöörama ka kinnistul kasvavate põõsaste ja puude kärpimise selliselt, et oleks tagatud kinnistuga piirneval avalikul teel, tänaval, kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel liiklejate ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus.

Tutvu Kiili valla heakorraeeskirjaga SIIT.
Vaata kompaktse hoonestusega alade kaarti lähemalt SIIT

Mure korral pöördu:
Hannes-Paul Kirotar
järelevalveinspektor
tel. 5561 5940
e-post: hannes-paul.kirotar@kiilivald.ee

Sigrid Lauring
heakorra järelevalve spetsialist
tel. 509 8660
e-post: sigrid.lauring@kiilivald.ee


Vaela ja Mõisaküla kompaktse hoonestusega alad.


Kiili alevi kompaktse hoonestusega alad.

Kangru aleviku kompaktse hoonestusega alad.

Luige aleviku kompaktse hoonestusega alad.

Lähtse, Nabala ja Paekna kompaktse hoonestusega alad.