Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili vallas veab alates 01.märtsist 2019 olmejäätmeid ära 2018.aasta sügisel korraldatud riigihanke võitnud AS Eesti Keskkonnateenused

Korraldatud jäätmevedu hõlmab

a) krundil, kus asub ühepere elamu või kuni 4 korterit:
segaolmejäätmeid (ehk prügi), suurjäätmeid ja biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (kui biolagunevaid jäätmeid oma krundil ei kompostita);

b) krundil, kus asub asub 5 ja enam korterit:
segaolmejäätmeid (ehk prügi), suurjäätmeid,  paberit ja pappi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (kui biolagunevaid jäätmeid oma krundil ei kompostita).

Lisainfo aadressilt https://www.kiilivald.ee/maa-ja-keskkond/korraldatud-jaatmevedu