Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2019-05/04 Kiili valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne Lea Peterson, Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 2. Määruse eelnõu nr 2019-05/05 Vallavolikogu määruse 11.oktoober 2018 nr 10 "Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine" muutmine, I lugemine, ettekanne Lea Peterson, Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 3. Määruse eelnõu nr 2019-04/05 Kiili Vallavolikogu 05.04.2005 määruse nr 10 "Kiili valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord" kehtetuks tunnistamine, II lugemine, ettekanne keskkonnanõunik Siiri Treimann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Mihkel Rebane;
 4. Määruse eelnõu nr 2019-06/02 Kiili Vallavolikogu 11.10.2018 määruse nr 11 „Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine, I lugemine, ettekanne volikogu esimees Merje Volt;
 5. Revisjonikomisjoni aruanne ja ülevaade oma tegevusest, ettekanne revisjonikomisjoni esimees Indrek Grusdam;
 6. Otsuse eelnõu nr 2019-05/03 Kiili valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine, lugemine, ettekanne Lea Peterson, Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 7. Otsuse eelnõu nr 2019-05/01 Mäe-Jaagu tee T2 ja Sõdimäe tee T3 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 8. Otsuse eelnõu nr 2019-05/02 Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine, lugemine, ettekanne vallaarhitekt Eduard Ventman, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 9. Otsuse eelnõu nr 2019-06/01 Arvamuse andmine Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse ja keskkonnaameti korralduse eelnõu kohta, lugemine, ettekanne keskkonnanõunik Siiri Treimann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Mihkel Rebane;
 10. Informatsioon.
  10.1. Vallavanema informatsioon.