Uudised ja teated

« Tagasi

Kasuta soodsat võimalust koerale ja kassile kiibi panemiseks ja nende steriliseerimiseks

Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste
lemmikloomade pidamise eeskirjale, peavad kõik Kiili vallas elavad koerad ja kassid olema kiibistatud (looma identifitseerimiseks on tema naha alla paigutatud kiip) ja kantud Kiili valla lemmikloomade registrisse. Kiibi paigaldab loomaarst. Registrikande saab teha loomaarst või siis loomaomanik ise (vt: www.kiilivald.ee/maa-ja-keskkond/lemmiklooma-registreerimine). Abi saamiseks võib pöörduda ka Kiili vallavalitsusse.
Vallale lähim loomakliinik on MTÜ Loomade Hoiupaik (aadress Sinirebase 24, 11217, Tallinn, www.pets.ee/kontaktid).

Kiili valla elanike registrisse kantud loomaomanik, kes laseb oma lemmiklooma kiipida ajavahemikul 10.10.2018 kuni 30.11.2019, saab soovi korral taotleda vallavalitsuselt kiibistamise eest toetust. Toetus ühe koera või kassi kohta on kuni 7 eurot.

Samuti toetatakse koera ja kassi steriliseerimist. Toetuse suuruseks on kuni 20 eurot ühe looma kohta. Toetust saab taotleda peale loomale kiibi paigaldamist või operatsiooni tegemist.
Toetuse saamiseks tuleb taotlejal hiljemalt 1.detsembriks 2019 esitada Kiili vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles on näidatud ära järgmised andmed:

  • taotleja nimi ja elukoha aadress ning telefoni number;
  • kus ja millisele loomale kiip paigaldati ja/või steriliseerimine tehti;
  • arveldusarve number, kuhu toetus kanda;
  • avaldusele tuleb lisada koopia loomaarstile makstud arvest (koopiat saab teha ka vallavalitsuses).
 
Siiri Treimann
keskkonnanõunik