Uudised ja teated

« Tagasi

Kandidaatide esitamine tiitlile Aastate tegu

1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aastate tegu väärilised.

Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada:

vallavolikogu liige;
vallavolikogu fraktsioon;
vallavalitsus;
vallavalitsuse hallatav asutus;
Kiili valla elanike registris olev isik.

Taotluses näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik võiks saada tiitli Aastate tegu.
Taotlus saata aadressile info@kiilivald.ee

Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest.
Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.
Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese.
Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.