Uudised ja teated

« Tagasi

Teadaanne seoses jäätmeveokorraldusega eriolukorra ajal

Soovime teid informeerida AS Eesti Keskkonnateenused tegevusest seoses viiruse Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga.

Antud ajahetkel oleme korraldanud töö selliselt, et kõik need inimesed, kes saavad, teevad tööd kodus, sh klienditeenindus. Sellega seoses võib kannatada mõningal määral küll operatiivsus, kuid nii suudame tagada,et kui nakatub keegi töötajaist, siis ta on juba kohe isoleeritud ja ülejäänud meeskond saab jätkata töötamist.

Jäätmevedu toimub selliselt nagu lepingus kirjas ja selles me muudatusi ei planeeri. Oleme soovitanud oma klientidele, et nad ei läheneks meie töötajatele lähemale kui 2 meetrit ja ühtlasi tagaksid, et mahutitele pääseks ligi nii, et vahetu inimeste kontakt poleks vajalik.

Füüsilise klienditeeninduse oleme ajutiselt sulgenud, st me ei võta kliente vastu üheski meie kontoris. Kõiki vajalikke toiminguid saab teha kas telefoni või e-kirja teel või vajadusel meie E-iseteeninduses. Sularahamakseid on võimalik teha pangakontorites, need on teadaolevalt avatud.

Ekipaažidele oleme jaganud laiali piisavas koguses desinfitseerivat vahendit, see on olemas ka kõigis jäätmeveokites. Elektroonse teekonnalehe kaudu tuletame oma töötajatele pidevalt meelde käte desinfitseerimise vajadusest.

Oma kliente oleme informeerinud, et kui majapidamises on keegi teadvalt viirusesse nakatunud või on olemas kahtlus, et ollakse nakatunud, siis mitte koguda jäätmeid liigiti, vaid koguda need suletavasse kilekotti ja panna olmejäätmete hulka. Seda põhjusel, et liigiti kogutud jäätmed lähevad käsitsi sorteerimisse ja seetõttu on olemas oht töötajate nakatumiseks.

Jäätmejaamade osas püüame suhelda iga omavalitsusega eraldi ning kus see on võimalik, siis soovitame jäätmejaama eriolukorra ajaks sulgeda. Jäätmejaamad, mis jäävad lahti, töö korraldama nii, et jaama pääseb korraga ainult üks klient ja kliendid jaamas üksteisega kokku ei puutu. See on ebamugav, aga ohutuse mõttes vajalik.

Kui olukord peaks muutuma, kui meie töötajate hulgas peaks toimuma massiline nakatumine või muu seni teadmata põhjus, mis takistab tagada tõrgeteta töö, siis anname sellest Teile koheselt teada ning lepime kokku, mismoodi me oma töö sel juhul saame ja suudame korraldada.

Lugupidamisega
Bruno Tammaru
juhatuse liige
AS Eesti Keskkonnateenused