Uudised ja teated

« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" KMH käsitleb Maardu linna, Jõelähtme ja Rae valla territooriumil kulgevat ca 12 kilomeetri pikkust trassilõiku Soodevahe külast Muugani. Nimetatud trassilõik on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 km/h. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti KMH programmi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.09-05.10.2020. KMH programmi avalik arutelu toimub 15.10.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee – ettevõttele ja organisatsioonile – ehitised ja ehitamine - keskkonnamõju hindamisega seotud teated) teates olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 12.10.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 09.10.2020 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/20-07294-017. KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 05.10.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Peale avaliku arutelu lisatakse ettekanded ja avaliku arutelu protokoll TTJA kodulehel sama teate alla ning täiendavaid ettepankuid on võimalik veel esitada kuni 29.10.2020.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.