Uudised ja teated

« Tagasi

Jõulutoetustest vallas

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot. Ühekordset 30 euro suurust toetust saavad taotleda õigusvastaselt represseeritud isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Avaldusi saab esitada 1. novembrist kuni 20. detsembrini elektrooniliselt Kiili Vallavalitsuse kodulehelt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal Kiili Vallavalitsuses. Avalduse vorm on kättesaadav Kiili valla kodulehel.

Kiili Vallavalitsuse poolt on kõigile kuni 18-aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald, kingituseks kommipakk.
Kiili Gümnaasiumis õppivad lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili Lasteaias käivad lapsed lasteaias.
Koduste ning mujal koolides ja lasteaedades käivate kuni 18-aastaste laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates 01.12.2020-31.12.2020.

Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik/osakonna juhataja