Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2021.a Skype vahendusel, algusega kell 17:00

  1. Määruse eelnõu 2020-12-01 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne pearaamatupidaja Lea Peterson,  kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  2. Otsuse eelnõu 2021-01-01 Tamme tänav T2, Tamme tänav T3 ja Tamme tn 9a katastriüksuste omandamine, ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  3. Otsuse eelnõu 2021-01-02 Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu kehtestamine, ettekanne vallaarhitekt Eduard Ventman, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  4. Otsuse eelnõu 2021-01-03 Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu kehtestamine,  ettekanne vallaarhitekt Eduard Ventman, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  5. Otsuse eelnõu 2021-01-04 Sotsiaalse infrastruktuuri tasu kehtestamine, ettekanne ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja-abivallavanem Karin Sillmann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  6. Otsuse eelnõu 2021-01-05 Kiili Vallavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 10 "Kiili Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine" muutmine, ettekanne vallavanem Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid.
  7. Informatsioon.
    8.1 Vallavanema informatsioon.