Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. augustil 2014.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17.00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. augustil 2014.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

 

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu 2014-05/03 Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, II lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
  2. Määruse eelnõu nr 2014-06/05 Kiili Vallavolikogu 17.01.2013 määruse nr 4 „Kiili valla avaliku korra eeskiri" kehtetuks tunnistamine, II lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
  3. Otsuse eelnõu nr 2014-08/02 Kiili alevis Metsa tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, lugemine, ettekanne Toomas Kärvet;
  4. Otsuse eelnõu 2014-08/01 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Sahkari tn 20, lugemine, ettekanne Benno Johanson;
  5. Otsuse eelnõu 2014-08/03 Vareti-Sillaotsa tee T4 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson;
  6. Otsuse eelnõu 2014-08/04 Vallavara võõrandamine, Kurna tee 16a, lugemine, ettekanne Benno Johanson;
  7. Informatsioon
    7.1.   Vallavanema informatsioon