Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/05951,...

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 05.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/05951,...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.04.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused nr 2211002/05218,...

Projekteerimistingimustega Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 26.04.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused nr 2211002/05218,...

Detailplaneeringu taotluse eesmärk on kavandatud olemasolevate seitsme (7) üksikelamu krundi ja kaheksa (8) paariselamu krundi ehitisealuse pindala suurendamine ja arhitektuursete tingimuste...

17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 218 Sausti külas Kaljula elamuala detailplaneeringu mittealgatamine

Detailplaneeringu taotluse eesmärk on kavandatud olemasolevate seitsme (7) üksikelamu krundi ja kaheksa (8) paariselamu krundi ehitisealuse pindala suurendamine ja arhitektuursete tingimuste...

Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 "Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine". Ehitusseadustiku ja...

17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 217 Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 "Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine". Ehitusseadustiku ja...

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-04-01 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine, II...

Kiili Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis, algusega kell 17:00

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-04-01 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine, II...

Psühholoogilise nõustamise teenus on mõeldud Kiili valla noortele, täiskasvanutele ja peredele vaimse tervise toetamiseks. Teenusega võimaldatakse psühholoogilist tuge ja jõustamist inimestele,...

Kiilis alustab vastuvõtte kogukonna psühholoog

Psühholoogilise nõustamise teenus on mõeldud Kiili valla noortele, täiskasvanutele ja peredele vaimse tervise toetamiseks. Teenusega võimaldatakse psühholoogilist tuge ja jõustamist inimestele,...

Seoses Tallinnas Teatri väljakul 9. mail toimuva „Meie Euroopa" kontsertiga korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliini 164 ja 219 marsruut. Liin 219 suunatakse kesklinnas...

9. mail korraldatakse ümber bussiliini 164 ja 219 marsruut

Seoses Tallinnas Teatri väljakul 9. mail toimuva „Meie Euroopa" kontsertiga korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliini 164 ja 219 marsruut. Liin 219 suunatakse kesklinnas...

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 85. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritaval maa-alal...

21. aprill 2022 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Vaela külas Väljamäe tee 2 (end nimega Peetri kinnistu) detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 85. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritaval maa-alal...

Detailplaneeringu on koostanud KOMPRO OÜ, töö nr T – 2375. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2 ha. Planeeritaval...

Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.05.2022 kuni 06.06.2020

Detailplaneeringu on koostanud KOMPRO OÜ, töö nr T – 2375. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 10,2 ha. Planeeritaval...

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 187-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 1,3 ha. ...

19. aprill 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 173 Kiili alevis Kurna tee 16 ja Kurna tee 16a detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 187-2018D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 1,3 ha. ...

Kiili Vallavalitsus korraldab koos Kiili Autopesulaga ja MTÜ-ga Rehviringlus tänavu kevadel eraisikutelt vanade sõiduauto ja maasturi rehvide kogumise. Vanu rehve saab alates 20. aprillist ...

Vanad sõiduauto rehvid saab anda ära

Kiili Vallavalitsus korraldab koos Kiili Autopesulaga ja MTÜ-ga Rehviringlus tänavu kevadel eraisikutelt vanade sõiduauto ja maasturi rehvide kogumise. Vanu rehve saab alates 20. aprillist ...

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-03-01 Kiili Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 „Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine, II lugemine, ettekanne...

Kiili Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. aprillil 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis, algusega kell 17:00.

Päevakord: Määruse eelnõu nr 2022-03-01 Kiili Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 „Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine, II lugemine, ettekanne...

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 257-2021D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 0,74 ha. ...

12. aprill 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 167 Kiili alevis Vaska tn 3, Vaska tn 5 ja Pargi tn 11 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 257-2021D. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.  Planeeringuala suurus on 0,74 ha. ...

Ära põleta  puude ja põõsaste lehti, okkaid, käbisid, kokku riisutud kulu  ja niidujäätmeid , sest need on  biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (ehk haljastusjäätmed). ...

Ära põleta haljastusjäätmeid

Ära põleta  puude ja põõsaste lehti, okkaid, käbisid, kokku riisutud kulu  ja niidujäätmeid , sest need on  biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (ehk haljastusjäätmed). ...

Lugupeetud pakkuja, Kiili Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust, mille eesmärk on Kiili vallas Kiili alevis riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 7,93-8,01 jalgratta- ja jalgtee (sh...

Kiili vallas Kiili alevis riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 7,93-8,01 jalgratta- ja jalgtee (sh valgustuse) põhiprojekti koostamine

Lugupeetud pakkuja, Kiili Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust, mille eesmärk on Kiili vallas Kiili alevis riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 7,93-8,01 jalgratta- ja jalgtee (sh...

Kiili Vallavalitsus tuletab elanikele meelde, et igasuguse lõkke tegemisel peab lähtuma tuleohutuse seadusega  kehtestatud nõuetest.  Grillimine Ka rõdu ja terrass on...

Lõket tehes pea kinni nõuetest

Kiili Vallavalitsus tuletab elanikele meelde, et igasuguse lõkke tegemisel peab lähtuma tuleohutuse seadusega  kehtestatud nõuetest.  Grillimine Ka rõdu ja terrass on...

Vallavalitsusele on edastatud informatsioon, et alates 12. maist on uus soojuse müügihind Kiili alevi kaugküttepiirkonnas 82.79 €/MWh (käibemaksuta). Praegu kehtib alates 10. aprilllist hind 81,87...

Uus kaugkütte hind Kiili alevis

Vallavalitsusele on edastatud informatsioon, et alates 12. maist on uus soojuse müügihind Kiili alevi kaugküttepiirkonnas 82.79 €/MWh (käibemaksuta). Praegu kehtib alates 10. aprilllist hind 81,87...

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on...

Keskkonnaamet teavitab, et koostamisel on Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2023‒2032.

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on...

Energiatoetuse taotlemisel on pikenenud periood, mille eest toetust saab küsida ning Vabariigi Valitsuse otsusega makstakse energiatoetust nüüd ka aprillikuu eest. Energiakulude hüvitamise...

Muudatused energiatoetuse taotlemisel

Energiatoetuse taotlemisel on pikenenud periood, mille eest toetust saab küsida ning Vabariigi Valitsuse otsusega makstakse energiatoetust nüüd ka aprillikuu eest. Energiakulude hüvitamise...

Alates 1. aprillist tuuakse turule kaua oodatud ühine piletitoode nendele reisijatele, kes oma igapäevaste sõitude tegemisel kasutab nii Tallinna linnaliine kui ka maakonna ühistransporti. ...

Uus piletitoode ühistranspordi kasutajale

Alates 1. aprillist tuuakse turule kaua oodatud ühine piletitoode nendele reisijatele, kes oma igapäevaste sõitude tegemisel kasutab nii Tallinna linnaliine kui ka maakonna ühistransporti. ...