Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 07.08.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/06654,...

Projekteerimistingimuste väljastamine Jaana kinnistu, Lähtse küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 07.08.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/06654,...

Rail Baltic ehitustööde projekti etapi tõttu suletakse liikluseks Kurtna - Kirdalu  vaheline teelõik viadukti ehituseks. Tee sulgemise ajaks on 02. - 29. oktoober 2023. Selleks ajaks on liin...

Tallinn – Kurtna - Aespa liini 178 muudatus alates 02.10.2023

Rail Baltic ehitustööde projekti etapi tõttu suletakse liikluseks Kurtna - Kirdalu  vaheline teelõik viadukti ehituseks. Tee sulgemise ajaks on 02. - 29. oktoober 2023. Selleks ajaks on liin...

Kiili Vallavolikogu 14. septembri 2023 istungil läbis Kiili valda käsitlev kliima- ja energiakava esimese lugemise ning kava otsustati suunata avalikustamisele. Kiili valda käsitlev kliima-...

Kiili valda käsitlev kliima- ja energiakava 2030 avalik väljapanek

Kiili Vallavolikogu 14. septembri 2023 istungil läbis Kiili valda käsitlev kliima- ja energiakava esimese lugemise ning kava otsustati suunata avalikustamisele. Kiili valda käsitlev kliima-...

Kiili Vallavolikogu 14. septembri 2023 istungil läbis Kiili valla arengukava 2024-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 esimese lugemise ning arengukava projekt koos lisadega otsustati suunata...

Kiili valla arengukava 2024–2035 avalik väljapanek

Kiili Vallavolikogu 14. septembri 2023 istungil läbis Kiili valla arengukava 2024-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 esimese lugemise ning arengukava projekt koos lisadega otsustati suunata...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 300. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Vaela külas Priidu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 02.10.2023 kuni 16.10.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 300. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili...

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 14. septembril 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: ...

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 14. septembril 2023.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 14. septembril 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: ...

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registris ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Kutse Maa-ameti dünaamilistes hankesüsteemides osalemiseks

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registris ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Hankija: Kiili Vallavalitsus (registrikood 75020983) Hankemenetluse nimetus: „Maa-aluste jäätmekonteinerite (süvamahutite) paigalduskohtade projekteerimine, välja ehitamine  ja...

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Maa-aluste jäätmekonteinerite projekteerimine ja paigaldamine

Hankija: Kiili Vallavalitsus (registrikood 75020983) Hankemenetluse nimetus: „Maa-aluste jäätmekonteinerite (süvamahutite) paigalduskohtade projekteerimine, välja ehitamine  ja...

  Päevakeskuse ja rahvamaja sügishooaja tegevused eakatele ning erivajadustega inimestele: Esmaspäeval • Käsitööring „Pitsiklubi" alates kell 10.00 päevakeskuse ruumides...

Kiili päevakeskuse ajakava sügisel

  Päevakeskuse ja rahvamaja sügishooaja tegevused eakatele ning erivajadustega inimestele: Esmaspäeval • Käsitööring „Pitsiklubi" alates kell 10.00 päevakeskuse ruumides...

Sel sügisel saavad taas Kiili valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja eterniiti. 1. Ohtlike jäätmete kogumisring - 07. oktoobril 2023 Üle saab anda...

Võimalus tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja eterniiti

Sel sügisel saavad taas Kiili valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja eterniiti. 1. Ohtlike jäätmete kogumisring - 07. oktoobril 2023 Üle saab anda...

Teavitame, et seoses Rail Baltic Estonia liiklussõlme ehitamisega toimuvad Kangru liiklussõlme alusel maa-alal suuremahulised raadamistööd. Töid teostab RMK.  

Kangru liiklussõlme raadamistöödega alustatakse septembris

Teavitame, et seoses Rail Baltic Estonia liiklussõlme ehitamisega toimuvad Kangru liiklussõlme alusel maa-alal suuremahulised raadamistööd. Töid teostab RMK.  

  Tänavu täitub Kiili vallal 30 aastat. Laupäeval, 19. augustil tähistame seda suurejoonelise juubelisündmusega. Päev algab Kiili alevi kohvikutepäevaga. Kõik Kiili valla elanikud...

Kiili vald 30 juubelipidu 19. augustil

  Tänavu täitub Kiili vallal 30 aastat. Laupäeval, 19. augustil tähistame seda suurejoonelise juubelisündmusega. Päev algab Kiili alevi kohvikutepäevaga. Kõik Kiili valla elanikud...

Kiili valla elanike arv kasvab ja see loob vajaduse ka täiendavate lasteaiakohtade järele. Kuna suuremad uusarendused on Vaela külas, Kiili alevis ja Lähtse külas, siis saab uue lasteaia...

Vaela lastead valmib 2024. aasta sügiseks

Kiili valla elanike arv kasvab ja see loob vajaduse ka täiendavate lasteaiakohtade järele. Kuna suuremad uusarendused on Vaela külas, Kiili alevis ja Lähtse külas, siis saab uue lasteaia...

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: ...

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2023.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00. Päevakord: ...

Paarismajade ja ridamajade klientidele, kes soovivad teavitada kompostimisest - palun edastage oma info ja kompostimist tõendav foto e-posti aadressil info@kiilivald.ee . Kui oma kinnistu...

Teavita vallavalitsust kompostimisest

Paarismajade ja ridamajade klientidele, kes soovivad teavitada kompostimisest - palun edastage oma info ja kompostimist tõendav foto e-posti aadressil info@kiilivald.ee . Kui oma kinnistu...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud Casa Planeeringud OÜ. Tegemist on esialgse lahendusettepanekuga huvitatud...

NB! UUS KUUPÄEV. Kiili alevis Vaska maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 31.08.2023 kell 14:00.

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud Casa Planeeringud OÜ. Tegemist on esialgse lahendusettepanekuga huvitatud...

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud Casa Planeeringud OÜ. Tegemist on esialgse lahendusettepanekuga huvitatud...

Kiili alevis Vaska maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.07.2023 kuni 10.08.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud Casa Planeeringud OÜ. Tegemist on esialgse lahendusettepanekuga huvitatud...

Oleme Kiili vallas alates 2018. aastast kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et välja selgitada haridusest ja tööturult eemale jäänud noored, sooviga olla neile nende unistuste...

Noortegarantii tugisüsteem mitteõppivatele ja -töötavatele noortele

Oleme Kiili vallas alates 2018. aastast kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et välja selgitada haridusest ja tööturult eemale jäänud noored, sooviga olla neile nende unistuste...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Projekteerimistingimustega Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) §...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.06.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/05439...

Projekteerimistingimustega Kangru külas Kasteheina 6 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 16.06.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/05439...