Vajaduspõhised sotsiaalteenused

Kirjeldus

Vallavalitsus osutab lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid.

Vajaduspõhised sotsiaalteenused on:

 • psühholoogi teenus;
 • pereteraapia teenus;
 • perelepitusteenus;
 • logopeedi teenus;
 • kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 • tugirühmades ja -tugiprogrammides osalemine;
 • rehabilitatsiooniteenus;
 • sõltuvusravi;
 • viipekeele tõlketeenus;
 • toiduabi;
 • sauna ja dušši kasutamine;
 • pesumasina ja -kuivati kasutamine;
 • omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
 • muud toetavad teenused.

Teenusele suunatakse sotsiaalosakonna töötaja ettepaneku või isiku taotluse alusel. Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee.
Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse teenuse osutamise ja rahastamise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 679 0265, mob 5081638

Paberkandjal taotlus