Valimiskomisjon 2017

Valimiskomisjon kinnitas hääletamistulemuste protokolli ning valimistulemuste protokolli.

Kui valimiskomisjoni otsuste või toimingute kohta kaebusi ei esitata, koguneb Kiili valla valimiskomisjon volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimiseks 20. oktoobril 2017 kell 10.00.

 

Valla valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel.

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (registreerimisnumbrite määramine liisuheitmisega jms) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon 8. septembril 2017 kell 11.00.

Valimiskomisjoni tööajad 16. august kuni 7. september 2017:

E, T, N, R kell 9:00 – 11:00
K kell 15:00 – 18:00
T 5.09.kell 9:00-11:00 ja kell 15:00 – 18:00
N 7.09 kell 9:00-11:00 ja kell 15:00-18:00

Valimiskomisjoni koosseis

Esimees: vallasekretär Tarko Tuisk
Liikmed: Iren Jõeleht, Lea Peterson
Asendusliige: Urve Valdna, Marika Klaas
Liikmed kinnitatud Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 17

Kontaktid

Kiili valla valimiskomisjoni esimees Tarko Tuisk
Telefon 6790260
E-post tarko.tuisk@kiilivald.ee

Kiili valla valimiskomisjoni aseesimees Iren Jõeleht
Telefon 6790279
E-post iren.joeleht@kiilivald.ee

Kiili valla valimiskomisjoni asukohaks on määratud Kiili vallamaja aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald.

Valimiskomisjoni otsused

 1. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
 2. Valimiskomisjoni tööaja määramine
 3. Valimisliidu registreerimine
 4. Valimisliidu registreerimine
 5. Valimisliidu registreerimine
 6. Valimisliidu kustutamine nimekirjast
 7. Kandidaatide registreerimine
 8. Muudatused valimisringkonna hääletamistulemuste protokollis
 9. Valimistega seotud kulude hüvitamine
 10. Kiili Vallavolikogu liikmete registreerimine ja nende volituste algamine
 11. Kiili Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
 12. Kiili Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
 13. Kiili valla valimiskomisjoni töötasud
 14. Vallavolikogu liikme Aimur Liiva volituste peatamine ja Vallavolikogu asendusliikme Sven Suurraid'i volikogu liikmeks määramine
 15. Kiili Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine