Vallavolikogu valimised 2021

 

 

Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 selle valla või linna territooriumil.

Erakond esitab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatise kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik.

Kohalikel valimistel kautsjoni maksmise kohustust ei ole!

Olulised tähtajad

  1. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.
  2. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 7. septembril kell 18.00.
  3. Hiljemalt 9. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.
  4. Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
  5. Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Kohalikud valimised 2021

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (registreerimisnumbrite määramine liisuheitmisega jms) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon Kiili vallamajas 8. septembril 2021 kell 13.00.

Valimisjaoskonnad

Kiili vallas on Kiili Vallavalitsuse määrusega moodustatud 1 valimisjaoskond.

Valimisjaoskonna piiriks on Kiili valla territoorium.

Eelhääletamise ajal asuvad hääletamisruumid Kiili Vallamajas aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa.

Valimiste päeval asuvad hääletamisruumid Kiili Gümnaasiumis aadressil Kooli tn 2, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa.

Hääletamise aeg

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

Hääletamisruumid

Kohalikel valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähimate valimisjaoskondade hääletamisruumidega. Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks, Tartu valijad võivad hääletada ükskõik millises Tartus asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, sest Tartus on moodustatud ainult üks valimisringkond.

Kodus hääletamine

Kodus hääletamise taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel. Taotlust saab esitada valla- ja linnavalitsustele. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi telefoni teel vastu ka jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjoni tel number on 54301107.

Taotlust saab esitada hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14.00-ni. Kõik kodus hääletamise taotlused registreeritakse VIS-is.

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani (15. oktoober - 17. oktoober). 

VIS-is registreerib taotluse selle vastuvõtja (vt p 2.11.2) ja VIS-i vahendusel jõuab info kõigist taotlustest vastutavate valla- ja linnasekretärideni.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Valijate elektrooniline nimekiri

Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta vallas või linnas.

Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Kiili valla valimiskomisjoni asukohaks on määratud Kiili vallamaja aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald.

Registreeritud valimisliidud:

  • 30.08  Valimisliit Kiili Külade Ühendus (VKKÜ)
  • 01.09 Valimisliit Kiili Arenema – RESTART (VKAR)

Kiili Vallavolikogu kandidaatide koondnimekiri

Kiili valla valimiskomisjon kogunes 8. septembril, et kinnitada kandidaatide nimekiri Kiili Vallavolikogu 17. oktoobri valimisteks. Numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude vahel selgitati välja liisu heitmisega. Liisu heitmise tulemusena moodustati kandidaatide koondnimekiri ja anti igale kandidaadile number alljärgnevalt:


Valimisliit Kiili Arenema - RESTART

nr 101 MAREK VÄLJARI
nr 102 INDREK SINISAAR
nr 103 TRIIN JAAGO
nr 104 INDREK RAADIK
nr 105 STYNA EERMA
nr 106 PRIIT TAMME
nr 107 EPP PRIIMÄGI
nr 108 PEETER VELTMANN
nr 109 KUSTA KASKA
nr 110 ERMO TÄKS
nr 111 PRIIT ROOSTALU
nr 112 ANDRES KOLBAK
nr 113 SERGEI KIVI
nr 114 VILLE VALLASTE
nr 115 ELINA JÜRGENSON
nr 116 OLE LOIGU
nr 117 RISTO LAAR
nr 118 ERKKI TEPPER
nr 119 INDREK GRUSDAM
nr 120 VAMBO KAAL


​Eesti Keskerakond

nr 121 MARGARITA TŠERNJAJEVA


​Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 122 JANNO PERV
nr 123 MARGE BLUMFELDT
nr 124 PAUL PUUSTUSMAA
nr 125 MARKO KASELO
nr 126 IMRE TINT
nr 127 MART SOOBERG
nr 128 ALAR ROOSIPUU


Valimisliit Kiili Külade Ühendus

nr 129 AIMUR LIIVA
nr 130 MERJE EINMANN
nr 131 MIHKEL REBANE
nr 132 HERET ANNUS
nr 133 MIKK RANNIK
nr 134 MAARIKA GROSS
nr 135 MAREK VAINOLA
nr 136 ESTA KULLAMAA
nr 137 TOOMAS VÄLJATAGA
nr 138 MONICA ALLIKAS
nr 139 ELAR JETS
nr 140 ANETT LEOSK
nr 141 SVEN SUURRAID
nr 142 LIIS MÄEKIVI
nr 143 ARDO NIINRE
nr 144 MARJE PERV
nr 145 PEEP TOMINGAS
nr 146 HELENA VOLKOVA
nr 147 TANEL KUPPART
nr 148 TÕNIS LASS


Eesti Reformierakond

nr 149 KAIRE ROOSILEHT
nr 150 KALLO KEELMANN
nr 151 TARMO VAIK