Varjupaigateenus

Kirjeldus

Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Kohaliku omavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 679 0265, mob 5081638

Paberkandjal taotlus