Eralasteaia- ja lapsehoiuteenuse toetamine

Olukorras, kus omavalitsus ei suuda tagada lapsele kohta Kiili Lasteaias, kompenseerib vallavalitsus eralastehoiu või eralasteaia kohatasu järgmiselt: 

  • Kui lapse ja ühe lapsevanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Kiili vald, toetab Kiili Vallavalitsus eralasteasutuse kohta igakuiselt summaga, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust, mis on 20% kehtivast palga alammäärast, kuid mitte rohkem kui 420 eurot kuus.
  • Kui lapse ja mõlema vanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Kiili vald, toetab Kiili Vallavalitsus eralasteasutuse kohta igakuiselt summaga, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust, mis on 15% kehtivast palga alammäärast, kuid mitte rohkem kui 452 eurot kuus.

Eralastehoiu- või aia valik on vanema jaoks vaba, st see võib asuda ka mõne teise omavalitsuse territooriumil aga tingimuseks on kehtiva tegevusloa olemasolu. Vallavalitsus sõlmib hoiu- või aiateenuse pakkuja lepingu. Eralasteaia- või lapsehoiuteenuse kompenseerimise soovist tuleb teatada dagi.dorbek@kiilivald.ee.

Täiendavad küsimused: Dagi Dorbek, 56 656 663, dagi.dorbek@kiilivald.ee