Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise aruanne (huviringide läbiviijatele)

Toetuse saaja on kohustatud esitama Kiili Vallavalitsusele 30 päeva jooksul pärast tegevusperioodi lõppemist aruande eraldatud raha kasutamise kohta. Aruandele tuleb lisada aruannet põhistavad kuludokumendid (arved, maksekorraldused).

Aruande esitamiseks tuleb siseneda veebikeskkonda SPOKU, aruande esitamise nupuke lisandub juba esitatud taotluse juurde. Juhend aruande esitamiseks

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268