Jõulutoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:

  1. 3- ja enamalapselistele peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €). Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 2021. aastal 130,00 eurot;
  2. puuetega laste peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €);
  3. vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (2020. aastal on toetuse määr 65 €);
  4. õigusvastaselt represseeritud isikutele (2021. aastal on toetuse määr 30 €).

Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest. Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: