Jõulutoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:

  1. 3- ja enamalapselistele peredele (2020. aastal on toetuse määr 65 €). Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 2020. aastal 130,00 eurot;
  2. puuetega laste peredele (2020. aastal on toetuse määr 65 €);
  3. vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (2020. aastal on toetuse määr 65 €);
  4. õigusvastaselt represseeritud isikutele (2020. aastal on toetuse määr 30 €).

Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest. Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: