Jõulutoetuse taotlus

Kirjeldus

Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:

  1. 3- ja enamalapselistele peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €). Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 2021. aastal 130,00 eurot;
  2. puuetega laste peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €);
  3. vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (2020. aastal on toetuse määr 65 €);
  4. õigusvastaselt represseeritud isikutele (2021. aastal on toetuse määr 30 €).

Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Kui kõik on korrektne makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest. Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.
 

 

Vastutaja:

Õigusaktid:

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)