Kogukonnapsühholoogi teenus

Psühholoogilise nõustamise teenus on mõeldud Kiili valla noortele, täiskasvanutele ja peredele vaimse tervise toetamiseks.

Teenusega võimaldatakse psühholoogilist tuge ja jõustamist inimestele, kes vajavad iseenda mõtetest, tunnetest ja käitumismustritest paremat arusaamist seotuna igapäevaelu probleemide ja stressitekitava elusituatsiooni või olukorraga.

Psühholoogilisest nõustamisest on abi, kui soovitakse koostöös spetsialistiga:

  • tegeleda töö- ja pereelu ühitamise teemadega;
  • uurida keeruliseks muutunud peresuhteid;
  • leida uusi tööalaseid väljundeid ja väljakutseid;
  • leida ressursse iseenda ja teiste pereliikmete ning laste vaimse tervise hoidmiseks;
  • jagada mõtteid ja tundeid, mis on seotud lähedaste/pereliikmete haiguse või surmaga;
  • leida lahendusi erinevatele igapäevaelu kriisidele (töökoha vahetus, lahutus, kolimine, jms);
  • kaardistada isiklikke terviseressursse ja uurida tervist kahjustavaid mõttemustreid ja käitumuslikke automatisme (näiteks: "pean jõudma iga päev trenni").

Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.

Teenust osutatakse esmaspäeviti ja reedeti kontaktsete seanssidena või zoom vahendusel kestvusega 60 minutit.

Täpsed kuupäevad ja kellaajad on nähtavad broneerimissüsteemis

Võimalusel kasutage aja broneerimist veebi teel. Kui selleks võimalus puudub, saab psühholoogiga kontakti helistades numbril 56450472.

Sobiv seansside läbiviimise vorm kokkuleppel kliendiga. 

Kokkulepitud vastuvõtuaja tühistamine peab toimuma vähemalt 24 h enne planeeritud kohtumist.

Kuhu tulla?

Psühholoogi vastuvõtud toimuvad Kiili Vallavalitsuse hoonekompleksis asuvas ruumis (Nabala tee 2a, sissepääs maja taga asuvas sisehoovis). Ruum asub hambaarsti kabineti kõrval.       

Kontaktisik: Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee,  tel 679 0265, mob 5081638