Kogukonnapsühholoogi teenus

Psühholoogilise nõustamise teenus on mõeldud Kiili valla noortele, täiskasvanutele ja peredele vaimse tervise toetamiseks.

Teenusega võimaldatakse psühholoogilist tuge ja jõustamist inimestele, kes vajavad iseenda mõtetest, tunnetest ja käitumismustritest paremat arusaamist seotuna igapäevaelu probleemide ja stressitekitava elusituatsiooni või olukorraga.

Psühholoogilisest nõustamisest on abi, kui soovitakse koostöös spetsialistiga:

  • tegeleda töö- ja pereelu ühitamise teemadega;
  • uurida keeruliseks muutunud peresuhteid;
  • leida uusi tööalaseid väljundeid ja väljakutseid;
  • leida ressursse iseenda ja teiste pereliikmete ning laste vaimse tervise hoidmiseks;
  • jagada mõtteid ja tundeid, mis on seotud lähedaste/pereliikmete haiguse või surmaga;
  • leida lahendusi erinevatele igapäevaelu kriisidele (töökoha vahetus, lahutus, kolimine, jms);
  • kaardistada isiklikke terviseressursse ja uurida tervist kahjustavaid mõttemustreid ja käitumuslikke automatisme (näiteks: "pean jõudma iga päev trenni").

Igale kliendile, pere puhul igale pereliikmele on viis seanssi tasuta. Iga järgnev seanss on vastavalt MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse hinnakirjale 52 eurot. Täiendava rahastuse taotlemiseks tuleb pöörduda vastavasisulise avaldusega valla sotsiaalosakonda. 

Teenust osutatakse teisipäeviti kontaktsete seanssidena või veebi vahendusel. Ühe seansi pikkus on 60-75 minutit.

Täpsed kuupäevad ja kellaajad on nähtavad broneerimissüsteemis.

Võimalusel kasutage aja broneerimist veebi teel. Kui selleks võimalus puudub, saab psühholoogiga kontakti helistades numbril 5645 0472.

Sobiv seansside läbiviimise vorm kokkuleppel kliendiga. 

Kokkulepitud aja tühistamine peab toimuma VÄHEMALT 24 tundi varem. Aja tühistamata jätmisel tuleb tasuda seansi maksumus vastavalt esitatud arvele.

Kuhu tulla?

Psühholoogi vastuvõtud toimuvad Kiili Vallavalitsuse hoonekompleksis asuvas ruumis (Nabala tee 2a, sissepääs maja taga asuvas sisehoovis). Ruum asub hambaarsti kabineti kõrval.       

Kontaktisik:

Ann Vahtramäe, tel 5830 8395, ann.vahtramae@kiilivald.ee