Lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetus on ette nähtud väljaspool Kiili valda tegutsevate sporditreeningute või muude huviringide osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on õigus saada kõigil kuni kahekümne aastastel õpilastel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kiili vald ning kes õpivad üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses. Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele koos spordiklubi või huviringi ja lapsevanema vahelise lepinguga ja/või spordiklubi või huviringi poolt väljastatud tõendiga.

Toetust on õigustaotleda üks kord aastas. 2020. aastal on toetuse määr 150 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

 

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: