Lapsehoiuteenus puudega lapsele

Kirjeldus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Teenust osutatakse lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse teenuse osutamise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Karmen Heinmaa, karmen.heinmaa@kiilivald.ee, tel 6790246, mob 55512286

Paberkandjal taotlus