Lapsehoiuteenus puudega lapsele

Kirjeldus

Lapsehoiuteenus on raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Teenust osutatakse lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse teenuse osutamise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Katre Kokk, katre.kokk@kiilivald.ee, tel 679 0245, mob 5566 4498

Paberkandjal taotlus