Lasteaiakoha taotlus

Kirjeldus

Kiili Lasteaeda võetakse vastu lapsed, kes 1. septembri seisuga on vähemalt 1,5 aasta vanused.  Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat e-posti teel lasteaia koha saamisele eelneva aasta 1. detsembrist. Kui Teie lapsele ei ole 31. jaanuariks kohapakkumist tehtud, ei ole lapsele järgnevaks õppeaastaks lasteaiakohta pakkuda.

Vabade kohtade puudumisel võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

Kiili Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras laps, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel enne lasteasutusse vastuvõtmise aasta 1. jaanuari Kiili vallas ning mis ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.
 

 

Täiendava info Kiili Lasteaia osalustasu kohta leiab siit.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel: 679 0268

Maibi Rikker, maibi.rikker@kiilivald.ee,  tel: 639 0341 (lasteaia järjekorra haldamine)

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)