Matusetoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse Kiili valla elaniku surma korral tema matust korraldavale inimesele. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast.

2021. aastal on toetuse määr 250 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse matusetoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2. 
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: