Naiste tugikeskuse teenus

Naiste tugikeskustes pakutakse abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Teenuse raames pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust.

Esmast kriisinõustamist osutatakse ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks.

Infot ja toetust pakutakse ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

Naiste tugikeskuste kontaktandmed Harjumaal:

    • MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu, tallinn@naisteabi.ee, tel 526 4697, 5396 9834
    • Tallinna Naiste Tugikeskus, tallinnanaistetugi@gmail.com, tel 5757 0911

Rohkem infot naiste tugikeskuse teenuse kohta leiab:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt