Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügava puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
  • keskmisele, raskele või sügava puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi saamiseks tuleb esitada taotlus Kiili Vallavalitsusele e-posti aadressil info@kiilivald.ee

Lisaks taotlusele on parkimiskaardi saamiseks vaja esitada:

  • 3×4 cm foto
  • SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõend, mis tõendab, et isikul esineb liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 679 0265, mob 5081638

Rohkem infot Eesti Puuetega Inimeste Fondi kodulehel.