Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügava puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
  • keskmisele, raskele või sügava puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi saamiseks tuleb esitada taotlus Kiili Vallavalitsusele e-posti aadressil info@kiilivald.ee

Lisaks taotlusele on parkimiskaardi saamiseks vaja esitada:

  • 3×4 cm foto;
  • tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee , tel 5830 8395

Rohkem infot Eesti Puuetega Inimeste Fondi kodulehel.