Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine - 2020

Kiili Vallavalitsus teatab, et avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada nende iseseisvat toimetulekut ja võimalusi osaleda ühiskonnaelus.

Toetatakse järgnevaid tegevusi:

 • liikuvuse parandamiseks (eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja ja eluruumi vahelise käigutee kohandus, kaldtee, ukskünnise paigaldus, ukse automaatika paigaldus jne);
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.

Taotlusi saab esitada kuni 05.06.2020 e-postile info@kiilivald.ee või postiaadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa 75401.

Taotluse leiab siit.

Taotluse kohustuslikud andmed:

 • taotleja (kohanduse saaja) andmed;
 • taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või  piiratud teovõimega;
 • kohandatava eluruumi andmed;
 • kohandamise vajadus ja probleemkohad.

Koos taotlusega esitatakse:

 • koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 • eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.

Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja hinnapakkumised ja esitab need Kiili Vallavalitsusele hiljemalt 30.06.2020. Vallavalitsus esitab hiljemalt 31.07.2020 koondtaotluse Riigi Tugisüsteemi Keskusele, kes teeb otsuse kohandustöid rahastada.

Taotlusvooru rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Küsige julgelt lisainfot ja abi taotlemisel:
Ann Vahtramäe, tel. 6790265, e-post: ann.vahtramae@kiilivald.ee
Merili Adamson, tel 6790245, e-post: merili.adamson@kiilivald.ee