Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Puurkaevu ja puuraugu rajamiseks on nõutav ehitusseadustiku kohane ehitusluba. Enne ehitusloa taotlemist peab puurkaevu või puuraugu rajamist kavandav isik esitama vallavalitsusele nõuetekohase puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse.

Kestvus:

Kiili Vallavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või puuraugu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse kättesaamisest arvates. Otsus väljastatakse taotluse esitajale kas kirjaga või e-postiga.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnanõunik

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: