Rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetuse aruanne

Määruse Kiili valla eelarvest rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord alusel toetust saanud füüsiline või juriidiline isik on kohustatud esitama toetuse andjale pärast toetuse saamist hiljemalt ühe kuu jooksul ürituse toimumisest aruande toetuse kasutamise kohta.

Aruandesse tuleb märkida:

  1. Õpilase nimi
  2. Festivali, konkursi, olümpiaadi vms nimi ja sihtriik
  3. Kiili Vallavalitsuse poolt eraldatud toetuse summa
  4. Lühikirjeldus, milleks toetussumma täpselt kulus

Aruande esitamiseks tuleb siseneda veebikeskkonda SPOKU, aruande esitamise nupuke lisandub juba esitatud taotluse juurde. Juhend aruande esitamiseks

Kontaktisik:

Gertrud Vinter, kultuurinõunik, gertrud.vinter@kiilivald.ee, tel 5621 1985