Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00

Alates 1. novembrist 2021 toimub ajutiselt Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnike vastuvõtt uues asukohas – vallamaja kompleksis, sissepääsuga sisehoovist.


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist
(sotsiaalosakonna
juhataja kohusetäitja)


 

 

679 0246, 5551 2286
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Tegeleb laste ja perede nõustamise, vanemate hooldusõiguse küsimuste ja lapsesse puutuvate vanematevaheliste vaidluste lahendamisega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise ning eestkoste seadmisega.

Dagi Dorbek
Nõunik kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, tervise ja spordivaldkonnas

 

 

 

 

679 0268, 5665 6663
dagi.dorbek@kiilivald.ee

Tegeleb lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse, huvihariduse ning kodanikuühenduse toetamisega. Koordineerib õpilaste sporditegevuse ja rahvusvahelistel üritustel osalemise toetamist. Korraldab Kiili valla inimeste tunnustamist ja Kiili Lehe väljaandmist. Nõustab SPOKU-s taotluste esitamise küsimuste ja tehniliste probleemide korral. 

 

Katre Kokk
Sotsiaalnõunik

 

  

679 0245, 5566 4498
katre.kokk@kiilivald.ee

Nõustab eakaid, erivajadusega inimesi ja nende lähedasi sotsiaalhoolekande küsimustes. Menetleb sotsiaalteenuste taotlusi, koordineerib sotsiaalteenuste osutamist eakatele, erivajadusega täisealistele isikutele ja lastele ning väljastab puudega inimese sõiduki parkimiskaarte.
 

Madli Kaljula
sotsiaalhoolekande spetsialist

 

 

 

679 0265, 508 1638
madli.kaljula@kiilivald.ee

Nõustab ja informeerib valla elanikke sotsiaalhoolekande küsimustes ning menetleb sotsiaaltoetuste taotlusi. Nõustab noori Noortegarantii tugisüsteemi programmi raames.
 

Aime Pärn
sotsiaalhoolekande töötaja 

5558 9446
aime.parn@kiilivald.ee

Korraldab eakate päevakeskuse tööd ning osutab koduteenuseid eakatele ja erivajadusega inimestele.
 

Ann Vahtramäe
(teenistussuhe peatatud)
 
ann.vahtramae@kiilivald.ee

 
Merili Adamson
(teenistussuhe peatatud)
 
merili.adamson@kiilivald.ee

 
Gertrud Vinter
(teenistussuhe peatatud)
 
gertrud.vinter@kiilivald.ee

 
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.