Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist
(sotsiaalosakonna
juhataja kohusetäitja)


 

 

679 0246, 5551 2286
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Tegeleb laste ja perede nõustamise, vanemate hooldusõiguse küsimuste ja lapsesse puutuvate vanematevaheliste vaidluste lahendamisega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise ning eestkoste seadmisega.

Dagi Dorbek
Haridusnõunik

 

 

679 0268, 5665 6663
dagi.dorbek@kiilivald.ee

Tegeleb kooli ja lasteaia küsimustega, koordineerib lapsehoiu- ja eralasteaiateenust, huviharidust ning noorsootööd. Nõustab SPOKU-s taotluste esitamise küsimuste ja tehniliste probleemide korral. 

Katre Kokk
Sotsiaalnõunik

 

  

679 0245, 5566 4498
katre.kokk@kiilivald.ee

Nõustab eakaid, erivajadusega inimesi ja nende lähedasi sotsiaalhoolekande küsimustes. Menetleb sotsiaalteenuste taotlusi, koordineerib sotsiaalteenuste osutamist eakatele, erivajadusega täisealistele isikutele ja lastele ning väljastab puudega inimese sõiduki parkimiskaarte.
 

Madli Kaljula
sotsiaalhoolekande spetsialist

 

 

 

679 0265, 508 1638
madli.kaljula@kiilivald.ee

Nõustab ja informeerib valla elanikke sotsiaalhoolekande küsimustes ning menetleb sotsiaaltoetuste taotlusi. Nõustab noori Noortegarantii tugisüsteemi programmi raames.
 

Marje Perv
sotsiaalhoolekande töötaja


 

5880 5247
marje.perv@kiilivald.ee


 

Ann Vahtramäe
(teenistussuhe peatatud)
 
ann.vahtramae@kiilivald.ee

 
Merili Adamson
(teenistussuhe peatatud)
 
merili.adamson@kiilivald.ee

 

Gertrud Vinter
Kultuurinõunik

 

 


 

56 211 985

gertrud.vinter@kiilivald.ee

Tegeleb spordi-, kultuuri- ja terviseedendamise küsimustega. Koordineerib kodanikeühenduste, õpilaste sporditegevuse ja rahvusvahelistel üritustel osalemise toetamist. Korraldab Kiili valla inimeste tunnustamist ja Kiili Lehe väljaandmist. 

 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.