Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist
(sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja)
 

679 0246, 5551 2286
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Abivajajate (alaealised ning nende vanemad, eestkostjad ning hooldajad) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine eestkoste seadmine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine, koolikohustuse mittetäitmine.
 

Dagi Dorbek
Nõunik kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, tervise ja spordivaldkonnas
 

679 0268
dagi.dorbek@kiilivald.ee


 

Katre Kokk
Sotsiaalnõunik 

679 0245, 5566 4498
katre.kokk@kiilivald.ee

Eakad ja puuetega isikud, isikute ja leibkondade hooldus-, toetus- ning teenusvajaduse hindamine, täiskasvanute eestkoste.
 

Madli Kaljula
sotsiaalhoolekande spetsialist
 

679 0265, 508 1638
madli.kaljula@kiilivald.ee
 

Aime Pärn
sotsiaalhoolekande töötaja 

5558 9446
aime.parn@kiilivald.ee

Eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse töö korraldamine, koduteenuste osutamine.
 

Ann Vahtramäe
(teenistussuhe peatatud)
 

ann.vahtramae@kiilivald.ee

 

Merili Adamson
(teenistussuhe peatatud)
 

merili.adamson@kiilivald.ee

 

Gertrud Vinter
(teenistussuhe peatatud)
 

gertrud.vinter@kiilivald.ee

 
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.