Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Ann Vahtramäe
Sotsiaalnõunik
(osakonna juhataja)
 

679 0265
ann.vahtramae@kiilivald.ee

 

Gertrud Kaljuvee
Vallavanema nõunik kultuuri-, hariduse- ja noorsootöövaldkonnas
 

679 0268
gertrud.kaljuvee@kiilivald.ee


 


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist

 


679 0246
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Abivajajate (alaealised ning nende vanemad, eestkostjad ning hooldajad) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine eestkoste seadmine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine, koolikohustuse mittetäitmine.

Merili Adamson
Sotsiaalnõunik 

679 0245
merili.adamson@kiilivald.ee

Eakad ja puuetega isikud, isikute ja leibkondade hooldus-, toetus- ning teenusvajaduse hindamine, täiskasvanute eestkoste.


Aime Pärn
sotsiaalhoolekande töötaja
 


aime.parn@kiilivald.ee

Eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse töö korraldamine, koduteenuste osutamine.
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.