Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Ann Vahtramäe
Sotsiaalnõunik
(osakonna juhataja)
 

679 0265
ann.vahtramae@kiilivald.ee

 

Gertrud Kaljuvee
Vallavanema nõunik kultuuri-, hariduse- ja noorsootöövaldkonnas
 

679 0268
gertrud.kaljuvee@kiilivald.ee


 


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist

 


679 0246
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Abivajajate (alaealised ning nende vanemad, eestkostjad ning hooldajad) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine eestkoste seadmine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine, koolikohustuse mittetäitmine.

Talvi Abram
Sotsiaalhoolekandetöötaja 

679 0245, 5300 2161
talvi.abram@kiilivald.ee

Eakad ja puuetega isikud, isiklikud abivahendid, kodu- ja asutushoolduse küsimused, isikute ja leibkondade hooldus-, toetus- ning teenusvajaduse hindamine.
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.