Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Ann Vahtramäe
Sotsiaalnõunik
(osakonna juhataja)
 

679 0265, 508 1638
ann.vahtramae@kiilivald.ee

 

Gertrud Vinter
(teenistussuhe peatatud)
 

gertrud.vinter@kiilivald.ee


 

Dagi Dorbek
Nõunik kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, tervise ja spordivaldkonnas
 

679 0268
dagi.dorbek@kiilivald.ee 


Karmen Heinmaa
Lastekaitsespetsialist

 


679 0246, 5551 2286
karmen.heinmaa@kiilivald.ee

Abivajajate (alaealised ning nende vanemad, eestkostjad ning hooldajad) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine eestkoste seadmine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine, koolikohustuse mittetäitmine.

Merili Adamson
Sotsiaalnõunik 

679 0245, 5566 4498
merili.adamson@kiilivald.ee

Eakad ja puuetega isikud, isikute ja leibkondade hooldus-, toetus- ning teenusvajaduse hindamine, täiskasvanute eestkoste.


Aime Pärn
sotsiaalhoolekande töötaja

 


5558 9446
aime.parn@kiilivald.ee

Eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse töö korraldamine, koduteenuste osutamine.
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.