Lastekaitse

Lastekaitse eesmärk on tagada lapse turvatunne ja heaolu. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, kui lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel lähtutakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetest: igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule; igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid; igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Lapse loomulikuks arengu- ja kasvukeskkonnaks on perekond ja igal vanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse õigused ja heaolu.