Tasuta õigusabi

HUGO.legal pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla 1700 euro. Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

Rohkem infot:

https://www.eesti.ee/et/oigusabi/oigusabi-jagamine/kes-jagavad-oigusabi
https://hugo.legal/tasuta-oigusabi