Teede hooldus ja ehitus

Talihoolet teostatakse vallale kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on vallavalitsusele esitatud avaldus erateel talihoolduse teostamiseks ja mis vastab Kiili Vallavolikogu määrusele 17. november 2011 nr 10 „Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord".

Talihooldusteenust teostab Kiili valla kohalikel maanteedel, erateedel ja asulates Landhe Trade OÜ, tel 516 3374, e-post allan@teeehitus.ee.

Kergliiklusteedel ja avalikes parklates MR Multi OÜ, kiili@mrmulti.ee.

Teede hooldustöid ja ehitustöid puudutavatele küsimustele vastab teehoiu- ja hankespetsialist Kadre Rumm, tel. 504 6443 või e-post kadre.rumm@kiilivald.ee.

 

Riigiteede hooldustööde ja ehitustööde kohta saab infot Maanteeinfokeskuse telefonil 1510.

Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinn-Rapla-Türi mnt, Kangru tee, Tilluvälja tee, Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt Kaare tn Luige alevikus.

Riigiteedel teostab talihoolet Eesti Teed AS , kelle poole saavad elanikud pöörduda telefoni teel 5307 9686 või e-posti teel keilavalve@eestiteed.eu.