Teede hooldus ja ehitus

Teede hooldustöid ja ehitustöid puudutavatele küsimustele vastab teehoiu- ja hankespetsialist Kadre Rumm, tel. 504 6443 või e-post kadre.rumm@kiilivald.ee.

Riigiteede hooldustööde ja ehitustööde kohta saab infot telefonil 1247 ja tarktee.ee

Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinn-Rapla-Türi mnt, Kangru tee, Valli tee, osaliselt Mikuhansu tee, Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt Kaare tn Luige alevikus.