Tugigrupp ATH ja ASH tunnustega laste vanematele

Tugigrupi eesmärgiks on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja/või autismispektrihäire tunnustega laste vanemate nõustamine ja toetamine.

Sihtrühm: aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja/või autismispektrihäire tunnustega laste vanemad ja teised pereliikmed.

Läbiviija: eripedagoog Nele Erm

Toimumise koht ja aeg: Tugigrupi kohtumised toimuvad Kiili Lasteaia peamajas aadressil   Lootuse tn 4. 2021.aastal toimuvad kohtumised kolmapäeviti kell 18:00-20:00 järgmistel kuupäevadel: 25.08, 22.09, 20.10 ja 24.11. Vajalik on eelnev registreerumine.

Registreerumiseks võtta ühendust lastekaitsespetsialist Karmen Heinmaagakarmen.heinmaa@kiilivald.eetel 6790246, mob 55512286