Ühekordne sotsiaaltoetus

Kirjeldus

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikutele, kelle sissetulekud on väiksemad, kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiir või muudel erandjuhtudel.

2021.a on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus, pere teisele ja igale järgnevale täisealisele pereliikmele 120 eurot kuus ja alaealisele pereliikmele 180 eurot kuus.

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse toetuse määramise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

 

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 679 0265

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)